Všeobecná pravidla turnajů a soutěží

Rozcestník:

 


 

Doplňující pravidla pro jednotlivé módy:


Správce turnajů:

 1. Správce turnajů má výhradní právo si říct o demo a v případě jeho nedodání, může udělit blacklist na dobu dle svého uvážení. Na žádost o demo od správce turnajů je hráč vždy upozorněn formou zprávy. Na dodání dema dostává hráč více času, než obvyklých 24 hodin.
 2. Správce turnajů mohou přehlasovat v jakémkoli hlasování o přestupku či změně turnaje pouze 3 a více jakýchkoli turnajových administrátorů. V opačném případě automaticky platí stanovisko vyřčené správcem.
 3. Správce turnajů zapisuje body hráčům do tabulek a proto veškeré problémy ohledně bodů řešte prioritně s ním formou formuláře o chybě v bodech (možno najít v tabulká s ostatními body).


Administrátoři turnajů:

 1. Administrátoři mají právo rozhodnout i v nesouladu s níže popsanými pravidly. Pravidla neřeší každý případ, který může nastat, proto má hlavní slovo vždy administrátor a jeho verdiktem se musí hráči a týmy bez výjimek řídit.
 2. V popisu turnaje je vždy uveden nick admina turnaje.
 3. V případě nějakých nejasností s turnajem, můžete zkontaktovat administrátora soukromou zprávou.
 4. Admin turnaje má právo do 30 minut po ukončení turnaje požádat jakéhokoli hráče o demo z jakéhokoli zápasu.


Registrace do turnaje:

 1. Turnaje se smí zúčastnit kterákoli osoba, která nemá zakázaný přístup na herní servery, osoba, která nemá zakázaný přístup na TeamSpeak server Gamesites.cz, osoba, co není uvedena na blacklistu GS ligy a osoba, která nemá na svém Steam účtu aktivní VAC ban.
 2. Turnaje se může zúčastnit kterákoliv osoba vlastnící originální hru daného turnaje nebo i neoriginální hru podle popisu turnaje.
 3. Pro úspěšné zaregistrování do turnaje musíte mít založený klan v módu, ve kterém se turnaj odehrává.
 4. Pokud máte správně založený team se všemi hráči, klikněte na položky: Turnaje -> Detail turnaje -> Registrace
 5. Po registraci do turnaje musíte ještě potvrdit svou účast, kterou potvrdíte v položce: Detail týmu -> Soutěže týmu -> Potvrdit účast. Potvrdit účast můžete maximálně jednu hodinu před oficiálním zahájením turnaje.
 6. Pokud se registrujete do turnaje a zjistíte, že z nějakých důvodů se k turnaji nemůžete dostavit, zkontaktujte organizátora.
 7. V případě, že bude stejný klan zaregistrován do turnaje vícekrát, bude diskvalifikován.
 8. Každý hráč v klanu musí mít ve svém profilu uvedené SteamID/ ValveID, pod kterém hraje na serveru. O změnu můžete požádat turnajové administrátory.


Klan:

 1. Kapitán klanu (owner) smí být kterýkoliv hráč, který nemá omezený přístup k hraní turnajů na gsliga.gamesites.cz.
 2. Kapitán klanu je povinen potvrdit účast v turnaji (max. 60 minut před zahájením turnaje). Potvrzením účasti potvrzuje, že je celý klan připraven k odehrání turnaje.
 3. Klan musí mít minimální počet členů takový, jak stanovuje typ turnaje.
 4. Všichni registrovaní hráči jsou povinni používat stejný nick, jak ve hře, tak i v GSlize. V opačném případě se vám při případné výhrě nezapočítají body.


Servery:

 1. Každý tým si zajištuje server sám. Hráči hrají na serveru, jehož IP se objeví v komentářích pod zápasem jako první.
 2. Pokud ani jeden z týmů nedodá server maximálně do 20 minut od doby zveřejnění zápasu, budou oba týmy diskvalifikováni.
 3. Pokud mají oba týmy možnost ovládat server (servery pro veřejnost, např. Gamesites.cz CW/TG servery), tak jsou oba teamy zodpovědné za jeho ovládání a nastavení. Pokud má možnost ovládat server jen jeden team (rcon servery), tak tým který server dodal, přebírá odpovědnost za ovládání a nastavení serveru.
 4. Týmy u 5v5 a 4v4 turnajů mají 15 minut na napojení v minimálním počtu hráčů o jednoho méně, než stanovuje typ hry a mohou turnaj dohrát v minimálním počtu hráčů o dva méně, než stanovuje typ hry.
 5. Týmy u 5v5 mohou být sestaveny pouze ze 6 hráčů, z čehož jeden je náhradník.
 6. Týmy u 3v3 turnajů mají 10 minut na napojení v minimálním počtu hráčů o jednoho méně, než stanovuje typ hry a mohou turnaj dohrát v minimálním počtu hráčů o dva méně, než stanovuje typ hry.
 7. Týmy u 2v2 a 1v1 turnajů mají 10 minut na napojení v plném počtu hráčů a musí dohrát turnaj ve stejném počtu hráčů.
 8. Ve chvíli, kdy se všichni hráči napojí a nastane případ pádu nebo nefunkčnosti hry některého z hráčů, má daný člověk 5 minut na vyřešení, poté je kontumován.
 9. Tým může hrát maximálně v počtu, jak stanovuje typ hry.
 10. V případě aktivního banu na herní servery je vaším úkolem zajistit si server jiný (v případě možnosti). V opačném případě budete diskvalifikováni.


Dema, screeny a protesty:

 1. Každý hráč má povinnost točit od začátku každého zápasu demo (včetně knife roundu) a taktéž mít screen tabulky hráčů, který následně dodá do komentáře k zápasu.
 2. Za každé demo je odpovědný hráč, který demo pořizuje a to i v případě jakéhokoli technického problému.
 3. Vítězný tým dodá alespoň dva screeny k zápasu - Konec zápasu (tabulky hráčů se skóre) a status napojených hráčů.
 4. V případě nedodání screenů přichází tým o možnost obdržení ocenění za turnaj.
 5. Pokud z nějakého důvodu je někomu uveden freewin, vítězný tým do komentáře po zápas napíše poznámku, že byl udělen freewin.
 6. Vítězný i poražený tým má právo do 10-ti minut po ukončení turnaje podat protest k proběhlému zápasu a požádat o demo všechny protihráče. Ti mají čas do konce dne (do půlnoci) na jeho dodání k zápasu.
 7. Protesty formulujte stručně a jasně (tj. pokud neuvedete že žádáte o dema od konkrétních hráčů, nebo celého klanu, nemusí být dodána)
 8. Protesty týkající se dem se řeší až po ukončení turnaje.
 9. Demo musí být vždy dodáno v původním formátu (.dem).
 10. Tým, nebo daný hráč v klanu, na který byl protest podán má čas do půlnoci toho dne na dodání dema (popř. přesného a kompletního odkazu na demo)
 11. Tým, který o demo požádal, má 48 hodin na vyčasování dema, od jeho dodání.
 12. Dodaná dema kontroluje vždy tým, který o ně zažádal. Pokud dema neodpovídají danému zápasu či demo dodané hráčem je od odlišného hráče a tým, který podával protest na toto neupozorní v bezprostředné době organizátora formou soukromé zprávy, bude bráno demo jako dodané správně.
 13. Úmyslné nevyčasování dema (tzn. bez stažení) je trestáno dle blacklistu turnajů, v případě neshlédnutí dema v týmovém turnaji, je potrestán celý tým.
 14. Nedodání dema je trestáno diskvalifikováním klanu v daném turnaji a zároveň přidáním na blacklist na turnajů.


Diskvalifikace:

 1. Hráč může být diskvalifikován z turnaje před, během i po skončení turnaje.
 2. Pokud tým přenechá freewin jinému týmu, tým v turnaji automaticky končí a nemá případně nárok na výhru.
 3. Pokud hráč má na svém profilu dodanou odlišnou SID, než ve hře, jeho tým je automaticky disvalifikován a tím ztráci nárok na výhru.
 4. Pokud je hráč diskvalifikován během turnaje za cheating, aktivní VAC ban na svém Steam účtu nebo protože je na blacklistu turnajů gsligy, je s ním diskvalifikován i celý klan.
 5. Pokud je hráč nebo klan diskvalifikován po skončení turnaje, propadá jeho/ jejich výhra.


Blacklist:

 1. Pokud je hráč přidán na blacklist, nesmí se zúčastnit žádného turnaje.
 2. Pokud je hráč přidán na blacklist, nesmí být v žádném klanu, který se chystá hrát turnaj.
 3. Délka blacklistu se liší podle síly prohřešku, který určuje správce turnajů, který hříšníky zapisuje. Trest může být i trvalý.
 4. Začátek trestu začíná v den, kdy byl hráč zapsán, do dne, který je na blacklistu uveden, včetně toho dne.
 5. Hráči mají v kolonce SteamID zapsáno od kdy, do kdy jsou na blacklistu. Pokud vám trest vyprší, poproste kteréhokoliv admina o smazání.


Turnaje každý s každým:

 1. V těchto turnajích se počítají i remízy. To znamená, že pokud bude výsledek 15:15 (nebo jiný nerozhodný výsledek daného turnaje), nehraje se prodloužení.
 2. Pokud se bude hrát turnaj každý s každým, může v případě shody bodů o postup, nebo lepší umístění v turnaji, rozhodnout pomocné hodnocení.
 3. V případě, že pomocné hodnocení prvních dvou bodů nepomůže k určení a týmy "o nic nehrají", lze pomocné hodnocení vypustit a oficiálně zapsat, jako umístění obou a více týmů na jednom stejném místě.

Pomocné hodnocení pro turnaje každý s každým:

 1. Pokud mají dva týmy stejný počet bodů, rozhoduje o vyšším umístění výsledek vzájemného zápasu. V případě tří a více týmů, rozhoduje mini tabulka.
 2. Pokud první bod pomocného hodnocení nepomohlo, rozhoduje o vyšším umístění méně prohraných zápasů v turnaji.
 3. Pokud první, ani druhý bod pomocného hodnocení nerozhodne, tak je admin povinen uspořádat malé prodloužení (větší než klasické prodloužení, ovšem o dost větší, než klasicky nový zápas), nebo jinak spravedlivě rozhodnout.


Ostatní:

 1. V případě nevhodného chování či nevhodného obsahu u zápasu, může dojít i k diskvalifikaci či kontumaci týmu.
 2. Cheating, používání scriptů či jiných softwarů třetích stran v turnaji znamená permanentní blacklist turnajů pro dané hráče (případně i ban na herní servery portálu GS.cz).
 3. Je zakázané mít jakkoliv  modifikovanou hru (skiny,mapy,...) (Platí pro CS 1.6)
 4. Některé turnaje mají v popisu turnaje vypsaná svoje specifická pravidla, základní pravidla jsou k nalezení v navigačním baru.
 5. Ocenění získají pouze hráči, kteří ve svém klanu odehraje více jak 50% zápasů v daném turnaji.
 6. Každý hráč musí mít ve svém profilu napsanou svojí platnou SteamID (pro změnu napište soukromou zprávu administrátorům turnajů).
 7. Je zakázáno bez vědomí druhého týmu pozastavit a znovu spustit zápas.
 8. Zápas lze na požádání pauznout pouze na konci kola či při času na nákup.


Doplňující pravidla:

 1. Veškeré připomínky, dotazy apod. pište organizátorovi daného turnaje pomocí soukromé zprávy (nick admina turnaje je vždy v popisu turnaje).
 2. V případě porušení pravidel může být hráč diskvalifikován z turnaje, zabanován na servery (podle síly daného prohřešku) anebo přidán na blacklist turnajů (znovu podle síly prohřešku).
 3. Hráč, nebo tým je povinen sledovat informace daného turnaje (pro případ změny termínu, atd.).
 4. Hráči zabanovaní za poškozování portálu mají přísný zákaz se turnajů účasnit!
 5. Pokud nastane v zápase prodloužení, bude se hrát na tři vítězná kola (v jednotlivých turnajích může být toto pravidlo upravené).
 6. Pokud podáte protest, který chcete vyřešit ihned (tj. protesty netýkající se dema), kontaktujte admina na TeamSpeak serveru ts.gamesites.cz (místnost hned pod vstupní branou).