Všeobecná pravidla soutěží

Poslední změna --- 6.1.2018 - screen k zápasům


Administrátor turnaje:

 1. Administrátoři mají právo rozhodnout i v nesouladu s níže popsanými pravidly. Pravidla neřeší každý případ, který může nastat, proto má hlavní slovo vždy administrátor a jeho verdiktem se musí hráči a týmy bez výjimek řídit.
 2. V popisu turnaje je vždy uveden nick admina turnaje (v případné závorce je uveden jeho pravý nick na gsliga.gamesites.cz).
 3. V případě nějakých nejasností s turnajem, můžete zkontaktovat administrátora soukromou zprávou.
 4. Admin turnaje má právo do 15-ti minut po ukončení zápasu požádat jakéhokoli hráče o demo z jakéhokoli zápasu.


Registrace do turnaje:

 1. Turnaje se smí zúčasnit kterákoliv osoba, která nemá zakázaný přístup na hrané servery, osoba, která nemá zakázaný přístup na TeamSpeak server Gamesites.cz, osoba co není uvedena na blacklistu GS ligy a osoba, která nemá na svém Steam účtu aktivní VAC ban.
 2. Turnaje se může zúčastnit kterákoliv osoba vlastnící originální hru daného turnaje nebo i neoriginální hru podle popisu turnaje.
 3. Pro úspěšné zaregistrování do turnaje musíte mít založený klan v módu, ve kterém se turnaj odehrává.
 4. Pokud máte správně založený team se všemi hráči, klikněte na položky: Turnaje -> Detail turnaje -> Registrace
 5. Po registraci do turnaje musíte ještě potvrdit svou účast, kterou potvrdíte v položce: Detail týmu -> Soutěže týmu -> Potvrdit účast. Potvrdit účast můžete už cca jednu hodinu před oficiálním zahájením.
 6. Pokud se registrujete do turnaje a zjistíte, že z nějakých důvodů se k turnaji nemůžete dostavit, zkontaktujte administrátora.
 7. V případě, že bude stejný klan zaregistrován do turnaje vícekrát, bude diskvalifikován.
 8. Každý hráč v klanu musí mít ve svém profilu uvedené SteamID/ ValveID, pod kterém hraje na serveru. O změnu můžete zkontaktovat turnajové adminy.


Klan:

 1. Kapitán klanu (owner) smí být kterýkoliv hráč, který nemá omezený přístup k hraní turnajů na gsliga.gamesites.cz.
 2. Kapitán klanu je povinen potvrdit účast v turnaji (1-60 minut před zahájením turnaje). Potvrzením účasti potvrzuje, že je celý klan připraven k odehrání turnaje.
 3. Kapitán klanu je odpovědný za celý klan (např. v případě nedostavení se na turnaj bude potrestán kapitán klanu).
 4. Klan musí mít min. počet členů takový, jak stanovuje typ turnaje.


Dema, screeny a protesty:

 1. Každý hráč má povinnost točit od začátku každého zápasu demo (včetně knife roundu).
 2. Vítězný tým dodá alespoň dva screeny k zápasu - Konec zápasu (tabulky hráčů se skóre) a status.
 3. V případě nedodání screenů k zápasu, nebudou hráči, který měl screeny nahrát, připočítány body v případě umístění se na odměňovaných příčkách.
 4. Vítězný i poražený tým má právo do 10-ti minut po ukončení zápasu podat protest k proběhlému zápasu a požádat o demo všechny protihráče. Ti mají 24 hodin na jeho uploadnutí k zápasu.
 5. Protesty formulujte stručně a jasně (tj. pokud neuvedete že žádáte o dema od konkrétních hráčů, nebo celého klanu, nemusí být dodána).
 6. Protesty týkající se cheatingu se řeší až po ukončení turnaje. 
 7. Tým, nebo daný hráč v klanu, na který byl protest podán má 24 hodin na dodání dema. 
 8. Tým, který o demo požádal, má 48 hodin na vyčasování dema, od jeho dodání.
 9. Nedodání dema je trestáno anulováním výsledků klanu v daném turnaji a zároveň přidáním na blacklist na turnaje.


Servery:

 1. Každý tým si zajištuje server sám. Kdo napíše do komentáře pod zápasem první IP, ten má právo si vybrat server. V případě, že se enemy nenapojí a bude hrát na jiném serveru, udělají se důkazy adminovi turnaje a zápas bude zkontumován.
 2. Pokud mají oba týmy možnost ovládat server (servery pro veřejnost, např. Gamesites.cz CW/TG servery), tak jsou oba teamy zodpovědné za jeho ovládání a nastavení. Pokud má možnost ovládat server jen jeden team (rcon servery), tak tým který server dodal, přebírá odpovědnost za ovládání a nastavení serveru.
 3. Tým má 15 minut na napojení v minimálním počtu hráčů, o jednoho méně, než stanovuje typ hry. Výjimku tvoří 1on1, 2on2 a 3on3 turnaje, kde na napojení má tým 10 minut a musí být v plném počtu hráčů. V opačném případě následuje kontumace ve prospěch napojeného týmu.
 4. Tým může hrát maximálně v počtu, jak stanovuje typ hry.
 5. V případě aktivního banu na hrací servery je vaším úkolem zajistit si server jiný (v případě možnosti). V opačném případě budete diskvalifikováni.


Diskvalifikace:

 1. Hráč může být diskvalifikován z turnaje před, během i po skončení turnaje.
 2. Pokud je hráč diskvalifikován během turnaje za cheating, aktivní VAC ban na svém Steam účtu, nebo důvodem, že je přidán na blacklist turnajů GS ligy, je s ním diskvalifikován i celý klan.
 3. Pokud je hráč, nebo klan diskvalifikován po skončení turnaje, tak propadají všechny jeho/ jejich výhry.
 4. Diskvalifikací se anulují všechny výsledky klanu výsledkem 30:0 ve prospěch ostatních týmů, ovšem v turnaji každý s každým, se výsledek anuluje na 16:0, ve prospěch ostatních týmů.


Ostatní:

 1. Pokud se do výsledků či do komentářů vloží nevhodný obsah, nebo bude někdo kohokoliv urážet nebo se chovat nevhodně, administátor může zkontumovat zápas či ukončit působení týmu v turnaji.
 2. Cheating, používání scriptů či jiných softwarů třetích stran v turnaji znamená permanentní blacklist turnajů pro dané hráče (případně i ban na hrací servery portálu GS.cz).
 3. Povoleny jsou pouze defaultní skiny hráčů a zbraní (platí pro CS 1.6).
 4. Každý turnaj má v popisu turnaje vypsaná svoje specifická pravidla, proto je důležité si je přečíst a řídit se jimi.
 5. Na některé turnaje existují i další doplňující pravidla, které se mohou lišit od všeobecných, které si můžete zobrazit nahoře v černé liště.
 6. Ocenění získají pouze hráči, kteří ve svém klanu odehraje více jak 50% zápasů v daném turnaji.
 7. Každý hráč musí mít ve svém profilu napsanou svojí platnou SteamID (pro změnu napište soukromou zprávu adminovi turnaje).
 8. Je zakázáno bez vědomí druhého týmu pozastavit a znovu spustit zápas.
 9. Zápas lze na požádání pauznout pouze na konci kola.

 

Doplňující pravidla:

 1. Veškeré připomínky, dotazy atd. pište pořadateli daného turnaje pomocí soukromé zprávy (nick admina turnaje, je vždy v popisu turnaje. Nick v závorce znamená nick na klasickém webu GS.cz)
 2. V případě porušení pravidel může být hráč diskvalifikován z turnaje, zabanován na servery (podle síly daného prohřešku) a nebo přiřazen na blacklist hráčů (znovu podle síly prohřešku).
 3. Pořadatel má právo si pravidla svého turnaje upravit podle svého uvážení.
 4. Hráč, nebo tým je povinen sledovat informace daného turnaje (popř. změna termínu, atd.).
 5. Hráči zabanování za poškozování portálu mají přísný zákaz se turnajů účasnit!
 6. Pokud nastane v zápase prodloužení, bude se hrát na tři vítězná kola (v jiných turnajích může být toto pravidlo upravené).
 7. Pokud podáte protest, který chcete vyřešit ihned (tj. protesty netýkající se cheatingu), kontaktujte admina na TeamSpeak serveru ts.gamesites.cz (místnost hned pod vstupní branou).


Pravidla pro klasické turnaje všech her Counter-Strike:

 1. Z každého zápasu vzejde vítěz ze 30-ti kol.
 2. V případě remízy (15:15) se hraje prodloužení, ve kterém vzejde vítěz z 5-ti kol (tedy na tři vítězná kola).
 3. V CS:GO turnaji nemusí klan dodat screen poloviny do zápasu (pokud screen na konci zápasu obsahuje i celkové skóre).
 4. Je zakázáno si kupovat tzv. rychlopálky (GS/ SG1 Sniper Rifle; SG-550 Sniper; SCAR-20; G3SG1).
 5. Tyto pravidla jsou platná pouze pro klasické turnaje, jako Public (Classic), Aim, Awp, Mix a Pistol. Každý mód má vypsané své specifické pravidla pro hru.
 6. U klasických turnajů (Public/ Classic) se prodloužení hraje stejně, jako od začátku celého zápasu.


Turnaje každý s každým:

 1. V těchto turnajích se počítají i remízy. To znamená, že pokud bude výsledek 15:15 (nebo jiný nerozhodný výsledek daného turnaje), nehraje se prodloužení.
 2. Tyto turnaje se automaticky hrají systémem 1x každý s každým. Každý tým, který vyhraje zápas zapíše do druhého zápasu výsledek 1:1 (v případě remízy tato povinnost spadá pod oba týmy).
 3. Pokud se bude hrát turnaj každý s každým, může v případě shody bodů o postup, nebo lepší umístění v turnaji, rozhodnout pomocné hodnocení.

Pomocné hodnocení:

 1. pokud mají pouhé dva týmy mezi sebou stejný počet bodů, rozhodne o vyšším pořadí výsledek vzájemného zápasu (v případě hraní dvou zápasů, rozhodne celkové skóre ze zápasu),
 2. pokud o vyšším pořadí nerozhodl bod výše, rozhodne o vyšším pořadí lepší celkové skóre z turnaje,
 3. pokud o vyšším pořadí nerozhodl bod výše, rozhodne jako poslední prodloužení, který musí admin samostatně uspořádat (na tři vítězná kola).

 

Blacklist:

 1. Pokud je hráč přidán na blacklist, nesmí se zúčastnit žádného turnaje, který mu je v blacklistu přiřazen.
 2. Pokud je hráč přidán na blacklist, nesmí být v žádném klanu, který se chystá hrát turnaj.
 3. Délka blacklistu se liší podle síly prohřešku, který určuje správce turnajů, nebo admin, který hříšníky zapisuje. Trest může být i permanentní.
 4. Začátek trestu začíná v den, kdy byl hráč nahlášen, do dne, který je na blacklistu uveden, včetně toho dne.
 5. Hráči mají v kolonce SteamID zapsáno od kdy, do kdy jsou na blacklistu. Pokud vám trest vyprší, poproste kteréhokoliv admina o smazání.

 

Shrnutí: